Arhive pe etichete: Virgil Nemoianu

Virgil Nemoianu: „Secolul monarhic al României a fost fericit şi împodobit de succese şi de progres”

„Secolul monarhic al Româneii a fost, în ansamblul său, fericit şi impodobit de succese şi de progres. Într-o istorie a românilor, multiseculară, dar neîncetat lezată şi încărcată de întreruepri, de incertitudini, nu rareori şi de catastrofe, acel veac reprezintă o fază luminoasă.

Să ne gândim o clipă la cele patru figuri care l-au marcat. Practic nu există aproape nimeni, cred, care să nege meritele superlative ale lui Carol I. […] Urmaşul său, Ferdinand I, a fost […] o întruchipare a normalităţii, a destoiniciei şi a omeniei. […] Carol al II-lea ni se înfăţişează […] drept un suveran de o remarcabilă inteligenţă, autentic bun-gust şi dragoste de cultură […], capabil de frumoase şi ingenioase iniţiative. […] Mihai I […] în puţinii săi ani de guvernare activă (1944-1947) a acţionat, om foarte tânăr, cu bravură, [..] şi-a câştigat pe drept cuvânt respectul şi dragostea caldă a majorităţii românilor. […]

Se ridică ocazional problema dacă nu cumva chiar şi acum, la această oră târzie, parte din soluţia problemelor şi dilemelor societaţii ar putea fi o instalare nouă a monarhiei. Este posibil aşa ceva? Nu ştim sau nu ştiu. În schimb putem, fără teama de a greşi, să îi mulţumim Regelui Românilor, distins şi venerabil patriarh acum, pentru ce a reuşit să ofere tuturor în circumstanţe dintre cele mai dificile. Putem recunoaşte cu bucurie ce înseamnă un suflet cu adevărat nobil. Putem saluta cu veneraţie, admiraţie şi afecţiune un OM exemplar, întreg şi adevărat.”

(Virgil Nemoianu, „Model de curăţie etică”, în Lumea Regelui, Ed. Polirom, pp.193,195)

cu Acad. Solomon Marcus
Reclame