Arhive pe etichete: Grigore Alexandru Ghica

Ultimul domn al Moldovei: „Unindu-se Principatele, să se pună un prinţ sau rege străin.”

Grigore Alexandru Ghica (1849-1856)

„Unindu-se Principatele, să se pună un prinţ sau rege-străin…. Cu ruşinea mea mărturisesc că, în timp de săpte ani, cât am guvernat Moldova, am făcut o mulţime de nedreptăţi şi de nelegiuiri; cugetul mă mustră, Dumnezeu să se îndure a mă ierta. Însă ce era să fac, când eram în înrudire şi în amiciţie cu toţi boierii? Cum era să nu pun ministru pe vărul vău; logofăt mare pe cuscrul meu; postelnic pe fiul meu; preşedintele Divanului pe cumnatul meu; ispravnici pe nepoţi şi pe amici, priveghetori şi poliţai pe oamenii acestora?… De-i condamn, mă condamn pe mine însumi, căci îi căpătam inamici neîmpăcaţi, care, apoi, necontenit, mă prigoneau, mă calomniau în faţa poporului şi la Poarta otomană, care voia să mă cunoască atârnat cu desăvârşire şi care socotea întru nimic chiar de a-mi tăia capul, după vechiul obicei… De aceea, da, trebuie un prinţ străin moştenitor al tronului, un cap încoronat, care să stea în relaţii cu alte puteri europene […]”.

@ apud Doina Uricariu, „Maxilarul Inferior” (Polirom, 2010), Vol. II, pp.106-107