Textul proiectului de lege privind Casa Regală a României

10 mai 2016.jpg

LEGE

privitoare la Casa Regală a României

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I – Casa Regală a României

Art. 1. -Casa Regală a României este persoana juridică de utilitate publică, autonomă, apolitică şi fără scop patrimonial, păstrătoare a tradiţiilor naţionale şi a valorilor statului român modern, promotare a dezvoltării României.

Art. 2. – (1) Casa Regală a României se organizează şi funcţionează pe baza Statutului propriu, aprobat de Şeful Casei Regale.

(2) Statutul Casei Regale a României, precum şi modificările şi completările acestuia, se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -Activitatea Casei Regale a României se desfăşoară pe întreg teritoriul ţării, prin angajamente publice, constând în:

a) recunoaşterea şi promovarea tradiţiilor şi simbolurilor suveranităţii şi identităţii naţionale, a persoanelor, obiceiurilor şi realizărilor de valoare din domeniul ştiinţific, cultural, educaţional, sportiv, administrativ, militar şi economic;

b) reunirea comunităţilor regioanle, urbane şi rurale în jurul unor proiecte, momente cu semnificaţie istorică şi programe de dezvoltare pe termen mediu şi lung, implicând instituţiile publice şi societatea civilă;

c) acordarea de denumiri cu semnificaţie istorică regală, diplome şi alte forme de recunoaştere de către entităţi publice şi private non-profit, precum şi pentru evenimente caritabile, culturale, educaţionale şi militare, pentru a le recunoaşte valoarea şi rolul pe are îl îndeplinesc în societate;

d) recunoaşterea calităţii produselor şi serviciilor companiilor care activează pe piaţa românească, pentru a recunoaştecalitatea produselor şi serviciilor lor;

e) acţiuni caritabile, şi de reunire a entităţilor publice şi private care desfăşoară asemenea acţiuni, în scopul dezvoltării sociale, culturale, sportive şi educaţionale pe plan local şi regional;

f) acţiuni educaţionale, în scopul recunoaşterii meritelor şi promovării elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice, pentru a atinge excelenţa;

h) alte activităţi publice în îndeplinirea scopurilor sale.

Art. 4. -Casa Regală a României participă la activităţi cu caracter internaţional, organizate în scopul promovării:

a) intereselor, valorilor şi proiectelor României;

b) instituţiilor publice şi organizaţiilor societăţii civile;

c) produselor româneşti.

Art. 5. -Casa Regală a României stabileşte relaţii de colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu instituţiile publice autonome, pe bază de protocol.

Art. 6. – (1) Casa Regală a României are sediul în municipiul Bucureşti, imobilul Palatul Elisabeta, Intrarea Româneşti, nr. 1, sector 1.

(2) Imobilul Palatul Elisabeta se află în domeniul public al statului şi în folosinţa gratuită a Casei Regale a României, pentru o perioadă de 99 de ani.

Capitolul II – Şeful Casei Regale a României

Art. 7. – Casa Regală a României este condusă de Şeful său, desemnat potrivit Statutului acesteia.

Art. 8. – (1) Şeful Casei Regale a României are următoarele atribuţii:

a) adoptă şi modifică statutul Casei Regale a României;

b) reprezintă Casa Regală a României în faţa oricărei entităţi publice sau private, române sau străine;

c) numeşte pe directorul serviciului administrativ al Casei Regale a României şi exercită faţă de acesta atribuţiile de conducere şi disciplinare;

d) adoptă, completează şi modifică orice documente ale Casei Regale a României;

e) adoptă şi modifică regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului administrativ al Casei Regale a României;

f) prezintă anual Parlamentului României, în scris sau în şedinţă reunită, la solicitarea Preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului, un raport asupra activităţii Casei Regale a României în anul precedent;

g) exercită orice ale atribuţii conferite prin acte normative, prin Statutul Casei Regale a României sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2) Şeful Casei Regale a României beneficiază de o îndemnizaţie lunară, stabilită la nivelul indemnizaţiei unui fost şef de stat.

Capitolul III – Patrimoniul Casei Regale a României

Art. 9. – (1) Patrimoniul Casei Regale a României este format din bunuri mobile şi imobile, provenind din:

a) donaţii şi legaţii testamentare;

b) sponsorizări, bunuri sau servicii din partea oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, conform legii;

c) editarea şi vânzarea de periodice proprii, publicaţii şi cărţi privind domeniul său de activitate;

d) orice alte venituri, obţinute conform legii.

(2) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare curentă ale Casei Regale a României se asigură de la bugetul de stat.

(3) Finanţarea activităţilor publice, proiectelor şi programelor Casei Regale a României se asigură din venituri proprii şi de la bugetul de stat, potrivit legii.

(4) Patrimoniul Casei Regale a României, ca persoană juridică, este diferit de, şi nu poate fi comasat cu, patrimoniul personal al oricărei persoane, inclusiv al Şefului Casei Regale a României.

(5) Orice liberalitate făcută în favoarea Casei Regale a României sau în favoarea Şefului Casei Regale a României desemnat prin funcţia sa, se înţelege a fi făcută în favoarea patrimoniului acesteia, iar orice liberalitate făcută în favoarea Şefului Casei Regale a României, desemnat nominal se înţelege a fi făcută în favoarea patrimoniului acestuia.

Capitolul IV – Serviciul administrativ al Casei Regale a României

Art. 10. – (1) Pentru exercitarea de către Şeful Casei Regale a României a atribuţiilor sale şi pentru asigurarea îndeplinirii acţiunilor, proiectelor şi programelor publice ale Casei Regale a României, se organizează şi funcţionează serviciul administrativ al Casei Regale a României.

(2) Numărul maxim de posturi al serviciului administrativ al Casei Regale a României este de 20 de posturi, inclusiv directorul serviciului administrativ al Casei Regale a României, personal contractual, finanţate de la bugetul de stat.

(3) Compartimentele din structura serviciului administrativ al Casei Regale a României şi atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 11. – (1) Serviciul administrativ al Casei Regale a României îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) angajează, sancţionează şi dispune încetarea raporturilor de muncă, pentru personalul serviciului administraitv al Casei Regale a României, conform legii;

b) administrează patrimoniul Casei Regale a României, definit conform art. 9.

c) reprezintă la nivel tehnic Casa Regală a României, în baza mandatului acordat de Şeful Casei Regale a României.

d) asigură reprezentarea în instanţă precum şi în faţa oricărui organ judiciar sau extra-judiciar a Casei Regale a României, direct sau prin avocat;

e) prezintă anual Şefului Casei Regale a României un raport asupra activităţii, bugetului şi patrimoniului Casei Regale a României, definit conform art. 9;

f) îndeplineşte orice altă atribuţie care îi este acordată prin lege, prin Statutul Casei Regale a României sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului administrativ al Casei Regale a României.

Capitolul V – Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 12. – (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Şeful Casei Regale a României este recunoscut prin Declaraţia comună a celor două camere ale Parlamentului, adoptată în şedinţă comună.

(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Şeful Casei Regale a României aprobă Statutul acesteia.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Anunțuri

3 gânduri despre &8222;Textul proiectului de lege privind Casa Regală a României&8221;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s