Textul proiectului de lege privind Casa Regală a României – 2016

10 mai 2016.jpg

Notă: Noua variantă a proiectului de lege poate fi găsită aici.

LEGE

privitoare la Casa Regală a României

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Capitolul I – Casa Regală a României

Art. 1. -Casa Regală a României este persoana juridică de utilitate publică, autonomă, apolitică şi fără scop patrimonial, păstrătoare a tradiţiilor naţionale şi a valorilor statului român modern, promotare a dezvoltării României.

Art. 2. – (1) Casa Regală a României se organizează şi funcţionează pe baza Statutului propriu, aprobat de Şeful Casei Regale.

(2) Statutul Casei Regale a României, precum şi modificările şi completările acestuia, se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -Activitatea Casei Regale a României se desfăşoară pe întreg teritoriul ţării, prin angajamente publice, constând în:

a) recunoaşterea şi promovarea tradiţiilor şi simbolurilor suveranităţii şi identităţii naţionale, a persoanelor, obiceiurilor şi realizărilor de valoare din domeniul ştiinţific, cultural, educaţional, sportiv, administrativ, militar şi economic;

b) reunirea comunităţilor regioanle, urbane şi rurale în jurul unor proiecte, momente cu semnificaţie istorică şi programe de dezvoltare pe termen mediu şi lung, implicând instituţiile publice şi societatea civilă;

c) acordarea de denumiri cu semnificaţie istorică regală, diplome şi alte forme de recunoaştere de către entităţi publice şi private non-profit, precum şi pentru evenimente caritabile, culturale, educaţionale şi militare, pentru a le recunoaşte valoarea şi rolul pe are îl îndeplinesc în societate;

d) recunoaşterea calităţii produselor şi serviciilor companiilor care activează pe piaţa românească, pentru a recunoaştecalitatea produselor şi serviciilor lor;

e) acţiuni caritabile, şi de reunire a entităţilor publice şi private care desfăşoară asemenea acţiuni, în scopul dezvoltării sociale, culturale, sportive şi educaţionale pe plan local şi regional;

f) acţiuni educaţionale, în scopul recunoaşterii meritelor şi promovării elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice, pentru a atinge excelenţa;

h) alte activităţi publice în îndeplinirea scopurilor sale.

Art. 4. -Casa Regală a României participă la activităţi cu caracter internaţional, organizate în scopul promovării:

a) intereselor, valorilor şi proiectelor României;

b) instituţiilor publice şi organizaţiilor societăţii civile;

c) produselor româneşti.

Art. 5. -Casa Regală a României stabileşte relaţii de colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu instituţiile publice autonome, pe bază de protocol.

Art. 6. – (1) Casa Regală a României are sediul în municipiul Bucureşti, imobilul Palatul Elisabeta, Intrarea Româneşti, nr. 1, sector 1.

(2) Imobilul Palatul Elisabeta se află în domeniul public al statului şi în folosinţa gratuită a Casei Regale a României, pentru o perioadă de 99 de ani.

Capitolul II – Şeful Casei Regale a României

Art. 7. – Casa Regală a României este condusă de Şeful său, desemnat potrivit Statutului acesteia.

Art. 8. – (1) Şeful Casei Regale a României are următoarele atribuţii:

a) adoptă şi modifică statutul Casei Regale a României;

b) reprezintă Casa Regală a României în faţa oricărei entităţi publice sau private, române sau străine;

c) numeşte pe directorul serviciului administrativ al Casei Regale a României şi exercită faţă de acesta atribuţiile de conducere şi disciplinare;

d) adoptă, completează şi modifică orice documente ale Casei Regale a României;

e) adoptă şi modifică regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului administrativ al Casei Regale a României;

f) prezintă anual Parlamentului României, în scris sau în şedinţă reunită, la solicitarea Preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului, un raport asupra activităţii Casei Regale a României în anul precedent;

g) exercită orice ale atribuţii conferite prin acte normative, prin Statutul Casei Regale a României sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

(2) Şeful Casei Regale a României beneficiază de o îndemnizaţie lunară, stabilită la nivelul indemnizaţiei unui fost şef de stat.

Capitolul III – Patrimoniul Casei Regale a României

Art. 9. – (1) Patrimoniul Casei Regale a României este format din bunuri mobile şi imobile, provenind din:

a) donaţii şi legaţii testamentare;

b) sponsorizări, bunuri sau servicii din partea oricărei persoane fizice sau juridice, române sau străine, conform legii;

c) editarea şi vânzarea de periodice proprii, publicaţii şi cărţi privind domeniul său de activitate;

d) orice alte venituri, obţinute conform legii.

(2) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare curentă ale Casei Regale a României se asigură de la bugetul de stat.

(3) Finanţarea activităţilor publice, proiectelor şi programelor Casei Regale a României se asigură din venituri proprii şi de la bugetul de stat, potrivit legii.

(4) Patrimoniul Casei Regale a României, ca persoană juridică, este diferit de, şi nu poate fi comasat cu, patrimoniul personal al oricărei persoane, inclusiv al Şefului Casei Regale a României.

(5) Orice liberalitate făcută în favoarea Casei Regale a României sau în favoarea Şefului Casei Regale a României desemnat prin funcţia sa, se înţelege a fi făcută în favoarea patrimoniului acesteia, iar orice liberalitate făcută în favoarea Şefului Casei Regale a României, desemnat nominal se înţelege a fi făcută în favoarea patrimoniului acestuia.

Capitolul IV – Serviciul administrativ al Casei Regale a României

Art. 10. – (1) Pentru exercitarea de către Şeful Casei Regale a României a atribuţiilor sale şi pentru asigurarea îndeplinirii acţiunilor, proiectelor şi programelor publice ale Casei Regale a României, se organizează şi funcţionează serviciul administrativ al Casei Regale a României.

(2) Numărul maxim de posturi al serviciului administrativ al Casei Regale a României este de 20 de posturi, inclusiv directorul serviciului administrativ al Casei Regale a României, personal contractual, finanţate de la bugetul de stat.

(3) Compartimentele din structura serviciului administrativ al Casei Regale a României şi atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 11. – (1) Serviciul administrativ al Casei Regale a României îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) angajează, sancţionează şi dispune încetarea raporturilor de muncă, pentru personalul serviciului administraitv al Casei Regale a României, conform legii;

b) administrează patrimoniul Casei Regale a României, definit conform art. 9.

c) reprezintă la nivel tehnic Casa Regală a României, în baza mandatului acordat de Şeful Casei Regale a României.

d) asigură reprezentarea în instanţă precum şi în faţa oricărui organ judiciar sau extra-judiciar a Casei Regale a României, direct sau prin avocat;

e) prezintă anual Şefului Casei Regale a României un raport asupra activităţii, bugetului şi patrimoniului Casei Regale a României, definit conform art. 9;

f) îndeplineşte orice altă atribuţie care îi este acordată prin lege, prin Statutul Casei Regale a României sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului administrativ al Casei Regale a României.

Capitolul V – Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 12. – (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Şeful Casei Regale a României este recunoscut prin Declaraţia comună a celor două camere ale Parlamentului, adoptată în şedinţă comună.

(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Şeful Casei Regale a României aprobă Statutul acesteia.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI,

7 comentarii la &8222;Textul proiectului de lege privind Casa Regală a României – 2016&8221;

 1. Buna seara,

  Cunoaste cineva detalii despre stadiul acestui proiect de lege?
  Sau trebuie sa asistam, a doua oara daca luam in calcul tragicul an 1948, din cauza unor politicieni trecatori al caror principal obiectiv este „albirea” de dosarele penale, la parasirea Palatului Elisabeta de catre Familia Regala?

  Va multumesc frumos pentru transmiterea oricaror detalii despre subiectul in cauza!

  Sa auzim numai de bine!

  Traiasca Regele!

 2. Doamnelor si Domnilor, urmaresc cu deosebita atentie activitatile cercurilor monarhiste de astazi din Romania si observ ca sunt multe si unele marunte. Oare stau si ma intreb nu ar trebui folosita o solidaritate monarhica si sa lasam la o parte (eventual deocamdata) ambitiile sau observatiile unor monarhisti ? Vedeti foarte bine in ce lume traim, nu este nevoie sa comentez stadiul la care s-a ajuns pentruca fiecare il simtiti pe propria piele si cu propriile urechi si proprii ochi auziti si vedeti ce enormitati se intampla in ziua de astazi. In viata de zi la unele persoana stiti ca au un grad al intelectului care incepe la un moment dat, ajungand la apogeu, sa dea faliment. Sunt convins ca la acest faliment s-a ajuns de mult dar mai cu o suta de ruble, mai cu o suta iuani sau mai stiu eu ce cruzeiros se mai pune cate un petic si totul se da uitarii. Vedeti Dumneavoastra insa ca exact la apogeu s-a ajuns pentruca lumea a inceput sa retina ziua de 10 August si sunt sigur ca aceasta zi va avea un rol istoric in viata Patriei noastre. Sunt monarhist, cateodata mai fac si greseli, dar va rog din toata inima mea, din tot sufletul fiintei mele haideti sa mergem in acelasi pas si telul nostru sa fie RESTAURAREA MONARHIEI CONSTITUTIONALE SI REVENIREA LA FORMA STATALA LEGALA A PATRIEI. SA MERGEM MAI DEPARTE PENTRU MONARHIE ! ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU ! NIHIL SINE DEO ! AMIN ! CU DEOSEBIT RESPECT
  EMILIAN T.VANDENBOER – 03-08-2019

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s