Mihai Ricci, amintiri inedite despre vizita Regelui din aprilie 1992

1992 – Partea I-a.
În 1990 si 1991, puterea autoinstalatà, comunistii vopsiti în emenati,cei spàlati pe mâini de sângele vàrsat, au ràspuns dorintei Regelui sà revinà în tarà cu o propagandà mincinoasà, cu mojicie si brutalitate. Ca ràspuns, au fost trimese de càtre structuri civice nou constituite, primari si înalti Ierarhi un mare numàr de invitatii oficiale.

În 1992, re-alesul ( conform constitutiei iogovanului pentru un al doilea si ultim mandat ) a început sà înteleagà cà nu are de ce a se teame. A ascultat sfaturile – fàrà îndoialà venite din zona clarvàzàtoare a serviciilor – si a autorizat discutille cu persoana împuternicità în vederea unei scurte vizite în zilele de Pasti. În Sâmbàta Mare, Majestàtile Lor au sosit la Suceava, la invitatia I.P.S. Pimen. Principesa Elena si fiul Sàu Nicolae se aflau deja acolo. În zorii zilei, am ajuns cu masina si noi, cei câtiva, alesi sà însotim. La Putna, cu decentà, respect si smerenie, într-o atmosferà de” Dulce Bucovinà ” câteva zeci de persoane si presa s-au întâlnit cu Familia Regalà. Înalt Preasfintitul Pimen ne-a condus la Mormântul lui Stefan, si a sàvârsit Slujba Învierii. Dupà ce am luat Lumina, am plecat împreunà cu Principesa Elena si cu Nicolae spre Otopeni unde am asteptat micul avion în care se aflau Majestàtile Lor, Constantin Brâncoveanu Secretarul Regelui, fotograful Alain Morvan si doi experti în situatii de necesitate veniti de la Londra. Traseul de la Otopeni la Biserica Sf. Gheorghe, primirea fàcutà de bucuresteni ( 1milion de partcipanti estimarea CNN ) a fost filmatà si transmisà de SOTI , televiziunea de apartament a prietenului Ticu Alexe si ulterior larg difuzatà si prin caseta video ” Monarhia salveazà România „. Va urma…..

1992- Partea II-a.
Nu cred cà este necesar sà revin asupra zilei de Duminica Pastilor si sà reamintesc primirea fàcutà de bucuresteni pe traseul de la Otopeni pânà la Biserica Sf. Gheorghe si apoi la Hotelul Continental. As dori sà se retinà cà au fost negocieri între împuternicitii Majestàtii Sale si puterea de atunci. Dupà cum fuseserà dealtfel negocieri si în 1991. ( Atunci chiar Principesa Margareta a fost asiguratà personal de premierul Petre Roman cà vizita prevàzutà de Cràciun se va putea desfàsura normal. Normalitatea a durat însà doar câteva ore, pânà la blocarea pe autostrada de Pitesti si rusinoasa expulzare cu un avion militar ).
Autoritàtile au cerut ca vizita sà nu aibà caracter politic si aceasta a fost convenit. De aceea , datele au fost alese de sàrbàtoarea Pastilor. Conducerile partidelor de opozitie au fost informate si rugàmintea ca participarea lor sà fie cu titlu personal le-a fost transmisà. Se pot gàsi diverse justificàri si explicatii – unele onorabile, altele mai putin – important de retinut este cà dorinta Regelui nu a fost respectatà. Nici dupà amiazà, când programul prevedea primirea la hotelul Continental a 80 de personalitàti ale societàtii civile. Au venit sute de persoane, în frunte cu liderii partidelor de opozitie, serviciul ” de ordine ” a fost depàsit si a urmat un haos indescriptibil : îmbulzealà, certuri, invective, propuneri aberante….Nimeni nu a realizat cà vizita de Pasti s-a petrecut la invitatia si sub acoperirea Bisericii Ortodoxe Române. Patriarhul ( stiti, cel cu telegrama de bun venit adresatà lui Ceausescu, numit cel „rosu” ) fiind presedinte al Sinodului dar si Arhiepiscop al Bucurestilora dat Binecuvântarea sa pentru Slujba de la Biserica Sf. Gheorghe. A fost un moment care ar fi putut avea importantà atunci si în viitor. Momentul a fost însà ratat prin lipsa de clarviziune a priceputilor în toate cele. Au sfàtuit insistent si vocal ca invitatia Patriarhului pentru o întrevedere cu Regele sà fie refuzatà. A fost o eroare pe care ” stafful regal ” ar fi trebuit sà încerce màcar sà o evite.
Consecinta a fost cà autoritàtile, desi au mimat oarecare întelegere, au zàdàrnicit sistematic si în ultimul moment, proiectele de vizità ce au urmat în vara si de Cràciunul 1992. Împuternicit fiind cu pregàtirea acestor vizite, voi reveni. Linia durà a avut câstig de cauzà si blocajul a durat pânà în februarie 1997.

1992- Partea III-a. ( pe scurt, fapte ce s-au întâmplat si nu sunt , sau sunt putin cunoscute ).
Dupà ce invitatii s-au retras cândva dupà miezul noptii, am ràmas împreunà cu Majestàtile Lor si cu doamna Simina Mezincescu în salonul unde avusese loc primirea celor invitati si a celor care s-au autoinvitat în calitatea lor de ” elite ” ale natiunii. Regina Ana L-a întrebat pe Rege dacà nu crede cà ar fi posibil sà dea un ràspuns imediat cererii ” Majestate nu pleca ” si astfel vizita sà se prelungeascà cu câteva zile. Ràspunsul Regelui nu a venit pânà ce noi ne-am retras. Experienta de o viatà a Majestàtii Sale, a condus-o sà cumpàneascà. Sigur este cà domnul Dan Badic a fost rugat sà nu meargà dimineata de luni direct la Otopeni cu furgoneta personalà si cu bagajele asa cum era prevàzut. Ci sà însoteascà, pentru orice eventualitate, la Curtea de Arges. La iesirea din hotel însà, în dimineata de luni, veniserà 100-200 de bucuresteni. Iar la Troità, s-au deranjat ca sà- si salute Suveranul si memoria mortilor din decembrie, câteva zeci ! ” Elitele ” si populatia se odihneau dupà postul de 40 de zile si emotiile zilei de Duminica Pastilor si conform traditiei, digerau cum o fac si astàzi, bucatele si ele traditionale. Nàuc, dupà trei nopti consecutive nedormite, se ciocneau ,defilau imagini care alternau între cele ale miracolului de Duminicà si inimaginabila realitate constatà a doua zi.

1992 – Final. Despre pregàtirile vizitelor prevàzute în vara si de Cràciunul 1992, despre tentativa din 1994 , despre càsàtoria ASR Margareta, despre februarie 1997, despre 30 decembrie 1997 si multe altele voi scrie cândva în alt spatiu. Facebook nu este locul potrivit.
Finalul episoadelor Pasti 1992 a fost marcat pentru mine întâlnirea cu domnul Corneliu Coposu. Seniorul mi-a transmis prin màtusa mea Livia Steflea – apropiatà din vremurile cele grele ale familiei Coposu – dorinta sa sà-l vizitez acasà la dânsul. Domnul Coposu nu stia cà fusesem integrat în ” stafful regal ” doar cu douà zile înainte de sosirea la Suceava cu misiunea de a supraveghea bagajele Familiei. Credea cà am avut un rol în evolutia càtre decizia privind vizita si cà fusesem implicat în negocierile cu autoritàtile. Am avut dreptul la o severà admonestare, cu vorbe precum ” inconstienti , iresponsabili , nepriceputi „….Mi-a spus cà nu am luat consideratie riscul enorm ca ticàlosii de la putere sà fi organizat o înscenare din care sà ràmânà chiar cadavre pe caldarâm si astfel sà închidà definitiv subiectul revenirii Regelui în Tarà. Dupà ce i-am spus cà nu fusesem implicat în prealabile – si s-a înbunat în ceea ce mà privea- mi-a cerut sà transmit Majestàtii Sale sfatul sà nu repete acest fel de aventurà. Sà stea toatà lumea la Versoix, sà învete Domnitele bine limba românà si sà astepte sà ajungà PNT CD la putere. (s. m.) Eu am bâiguit ceva despre comportamentul calm, cald si demn al cortegiului si am plecat si transmis mesajul.
Majestatea Sa nu numai cà a décis sà asume toate riscurile, dar a si hotàrât sà aprobe cerea Reginei de a începe o serie de càlàtorii în România si astfel sà mentinà flacàra sperantei aprinsà.
Mi se întâmplase cu ceva vreme în urmà sà primesc un mesaj similar. Am fost trimes la Bucuresti cu misiunea strict limitatà, de a asculta si transmite un sfat verbal venit din partea cealaltà a spectrului. De la un om cu functie importantà, cu grad de Contraamiral si influentà în Armatà. L-am întâlnit pentru câteva minute în curtea de la GDS si mi-a spus cu alte vorbe, acelas lucru ca Domnul Presedinte Coposu. Toatà Familia sà stea în Elvetia si ” sà astepte pânà ce noi vom pregàti masa si atunci sà vinà Regele si noi îl vom aseza la locul de onoare ce i se cuvine”

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s