Arhive zilnice: februarie 3, 2015

Dinu Brătianu: „Regele era speranţa noastră.”

dinu_bratianu„Era evident că Germania, chiar învingătoare, nu ne-ar fi permis să reluăm Ardealul pierdut prin arbitrajul de la Viena. […] Germania, care ne-a impus să-i dăm totul pentru a duce războiul, pentru care conducătorul statului rupsese relaţiile de prietenie cu foştii noştri aliaţi, n-a ştiut să repare nedreptăţile ce le provocase. […] În alte războaie, puterile mari ajutau pe aliaţii lor; în cel actual, ţara a fost ruinată pentru a comandita Germania. […]

Am avut însă o speranţă care ne-a putut menţine încrederea: a fost sentimentul că reprezentăm conştiinţa poporului român şi că vom avea totuşi putinţa de îndreptare. Speranţa aceasta era regele. Într-însul puneam toată credinţa şi nădejdea noastră. El putea, cînd va veni momentul, să ia o atitudine care să ne scoată din făgaşul în care se părea că ne-am înămolit. Cunoşteam simţămintele sale, care erau acelea ale neamului nostru, ştim că este plin de dorinţa de a-şi îndeplini rolul şi că va avea curajul să înfrunte pericolul. Nu vream să-l expunem în zadar şi de aceea nu-l solicitam să îndeplinească pre curând un act a cărei reuşită depindea de comentul realizării. Astăzi, acest moment a sosit şi ţara, care după întunericul regimului trecut, vede lumina mântuitoare, într-o singură voce strigă: Trăiască regele!

Toţi românii trebuie să stea strîns uniţi împrejurul lui Mihai I, regele romînilor, al cărui nume aminteşte pe acela al întîiului făuritor al unităţii naţionale [….]”

Conferinţă de presă, apud Mareșalul Antonescu în fața istoriei, 2 vol., Iași, Ed. BAI, 1990, Gheorghe Buzatu (ed.), în colaborare cu Stela Cheptea, V.F. Dobrinescu, I. Saizu, Vol. II, pp.278-281