Arhive zilnice: decembrie 1, 2014

REGELE CAROL I ŞI TRANSILVANIA: „nici un popor nu va consimţi să i se răpească idealurile politice „

REGELE CAROL I ŞI TRANSILVANIA

– „ADEVĂRATUL MONARH” –

IOAN LUPAŞ

Gând Românesc, Anul VII. Nr. 7-9, 1939

Textul întreg poate fi citit aici.

carol

[…]

II.

Se iveşte numai decât întrebarea, dacă problema transilvană circumscrisă în cuprinsul menţionatului memoriu din 1860 în formele ei de covârşitor interes naţional-politic, a putut fi pusă şi la 1866, în împrejurările de politică europeană, cari au deschis Principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen calea spre tronul devenit vacant în noaptea de 11 (23) Februarie?

Da, ea îi fusese indicată tânărului Principe chiar înainte de a se fi hotărît definitiv să plece spre Ţara, care-i oferise tronul într’un entusiast •elan de încredere anticipată. In vârtejul frământărilor sufleteşti, prin cari; trecea Carol în preajma hotărârii definitive, reprezentanţii României) dorind să-lînduplece la o acţiune rapidă, i-au întins o hartă înfăţişând România cu Transilvania, Banatul, Bucovina şi Basarabia, împărtăşindu-i că toate aceste ţări cu populaţie românească vor face parte odată <lin însuşi cuprinsul Statului, care l-achemat la cârma sa. Principele Carol a înţeles îndată că România ar putea deveni o ţară de mare viitor, dar în clipa aceea nu se simţia îndemnat să dea vre-o atenţie deosebită unor proiecte de expansiune teritorială pe cari le socotea „atât de îndepărtate”. Citește în continuare REGELE CAROL I ŞI TRANSILVANIA: „nici un popor nu va consimţi să i se răpească idealurile politice „